Barn och ungdomar som kissar på sig och som har blivit stora nog att uppleva detta som ett problem är i regel kring 6 års ålder och bör få hjälp. Den tidigare så vanliga attityden att "vänta så ska du se att det växer bort!" är inte längre försvarbar gentemot dessa barn.


Den instans som i första hand ska kunna hjälpa barnen är primärvården eller (för barn i skolåldern) elevhälsan. Vårdcentralen eller skolsköterskan/skolläkaren är alltså de som du i första hand ska kontakta, När husläkarna på vårdcentralen eller skolsköterskan/skolläkaren inte lyckas komma till rätta med problemet kommer du att remitteras vidare till närmaste barnmottagning.


Om det skulle vara så illa att du sökt hjälp i primärvården eller skolhälsovården men mötts av oförstående eller ovan nämnda "vänta och se"-attityd, kan du själv söka hjälp vid barnmottagningen, som ofta men inte alltid är förlagd till närmaste sjukhus. Du får gärna hänvisa din läkare/sköterska till någon av oss om de har frågor.


Genom att klicka här nedanför kan du få informationsblad om vanliga problem relaterade till urinblåsans funktion.

För allmänheten:

För vårdpersonal:

Ämne

Svenska

Engelska

Arabiska

Somaliska

rstoppning


Kissråd


Daginkontinens


Enures


Larmbehandling mot enures

Desmopressin mot enures

Blåsan och själen

Förstoppning arabiska
Förstoppning arabiska
Förstoppning somaliska
Förstoppning svenska
Kissråd svenska
Kissråd engelska
Kissråd arabiska
Kissråd somaliska
Daginkontinens svenska
Daginkontinens engelska
Daginkontinens arabiska
Daginkontinens somaliska
Enures svenska
Enures engelska
Enures arabiska
Enures somaliska
Larmbehandling svenska
larmbehandling engelska
Larmbehandling arabiska
Larmbehandling somaliska
Desmopressin svenska
Desmopressin engelska
Desmopressin arabiska
Desmopressin somaliska
Själen svenska
Själen engelska
Själen arabiska
Själen somaliska

Svenska enuresakademien driver även tillsammans med världsorganisationen OMEP en kampanj för att få svenska barn att bli blöjfria tidigare. I tabellen nedan finns lättlästa foldrar om blöjavvänjning på flera språk och mer info finns på OMEP´s hemsida. 

Blöjfria barn tidigare

Potträning svenska
Potträning engelska
Potträning arabiska
Potträning somaliska

En studie om potträning och förskolans roll från Svenska OMEP och Svenska Enuresakademien.