SEA bistår gärna med råd och synpunkter till läkare och annan sjukvårdspersonal, beslutsfattare, journalister och andra som i sin verksamhet berörs av frågor kring enures och inkontinens hos barn och ungdomar.


Frågor kan lämpligen ställas via mail till enuresakademins sekreterare, överläkare Peter Wide på mejladress sekreterare@svenskaenures.se som antingen svarar själv eller för frågan vidare till någon annan av SEAs ledamöter.


Vi beklagar att ledamöterna i SEA dock inte själva har möjlighet att besvara enskilda familjers frågor kring enures/inkontinens (som ju drabbar 5-10 % av alla lågstadiebarn!). Er hänvisar vi istället till de olika informationsbladen under fliken "Informationsblad" här ovan.