Svenska Enuresakademien 

Swedish Enuresis Academy

Grattis till vinnarna av SEA Stipendiet 2020!


Peter Wide, överläkare, barnkliniken, US, Linköping.

”Uroterapi och Transkutan Posterior Tibialis Nerv Stimulering (TPTNS) vid idiopatisk urininkontinens hos barn”.

Beviljade medel: SEK 20 000


Anna Leijon, ST läkare, allm med, Falun.

”Tarm- och blåsfunktion hos 4-åringar – en tvärsnittsstudie (BABIS-4)”.

Beviljade medel: SEK 10 000


Malin Borgström, urotarmterapeut, barnkliniken, Falun

”Rätt behandling till rätt barn – behandlingsstrategier vid enures”.

Beviljade medel: SEK 10 000


Terese Nilsson, ST läk, allm med, Falun

”BABITT-studien (Bowel And Bladder function in Infant Toilet Training)”.

Beviljade medel: SEK 10 000


Vinnarna underättas via mejl.