Grattis till vinnarna av SEA Stipendiet 2021!


Vinnarna underättas via mejl.


Malin Borgström, Urotarmterapeut, barnkliniken, Falun.

”Barns upplevelse av enuresbehandling – intervjustudie”.

Beviljade medel: SEK 15 000


Terese Nilsson, ST läk, allm med, Falun.

”BABITT-studien (Bowel And Bladder function in Infant Toilet Training”.

Beviljade medel: SEK 15 000


Peter Wide, överläkare, barnkliniken, US Linköping. 

”Ge blåsan foten”. Uroterapi och Transkutan Posterior Tibialis Nerv Stimulering (TPTNS) vid idiopatisk urininkontinens hos barn.

Beviljade medel: SEK 10 000 


Therése Saksö, Barnläkare, Kristianstad.

”Projekt med syfte att öka vårdpersonals eller allmänhetens kunskaper om blås/tarmproblem hos barn och ungdomar”.

Beviljade medel: SEK 10 000

Tidigare vinnare


2020

Peter Wide, överläkare, barnkliniken, US Linköping.

”Uroterapi och Transkutan Posterior Tibialis Nerv Stimulering (TPTNS) vid idiopatisk urininkontinens hos barn”.

Beviljade medel: SEK 20 000


Anna Leijon, ST läkare, allm med, Falun.

”Tarm- och blåsfunktion hos 4-åringar – en tvärsnittsstudie (BABIS-4)”.

Beviljade medel: SEK 10 000


Malin Borgström, urotarmterapeut, barnkliniken, Falun

”Rätt behandling till rätt barn – behandlingsstrategier vid enures”.

Beviljade medel: SEK 10 000


Terese Nilsson, ST läk, allm med, Falun

”BABITT-studien (Bowel And Bladder function in Infant Toilet Training)”.

Beviljade medel: SEK 10 000