Grattis till vinnarna av SEA Stipendiet 2022!


Vinnarna underättas via mejl.


Gunilla Flankegård, PNUT-enheten H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus.

Tilldelas 20.000kr för projektet ”Barns upplevelser av funktionell förstoppning och behandling”

 

Thora Olafsdottir, Barnkirurgiska kliniken Akademiska barnsjukhuset Uppsala.

Tilldelas 20.000kr för projektet ”Konsekvenser av vesikoureteral reflux i barndomen”  


Therése Saksø, Specialist i barn- och ungdomsmedicin samt skolhälsovård.

Tilldelas 10.000kr för översättning av sin nyproducerade folder ” Blöjfria barn tidigare!” Stöd för blöjavvänjning i hem och förskola till olika språk. Foldern framtagen bland annat med stöd av stipendium från SEA 2021. 

Tidigare vinnare


2021

Malin Borgström, Urotarmterapeut, barnkliniken, Falun.

”Barns upplevelse av enuresbehandling – intervjustudie”.

Beviljade medel: SEK 15 000


Terese Nilsson, ST läk, allm med, Falun.

”BABITT-studien (Bowel And Bladder function in Infant Toilet Training”.

Beviljade medel: SEK 15 000


Peter Wide, överläkare, barnkliniken, US Linköping. 

”Ge blåsan foten”. Uroterapi och Transkutan Posterior Tibialis Nerv Stimulering (TPTNS) vid idiopatisk urininkontinens hos barn.

Beviljade medel: SEK 10 000 


Therése Saksö, Barnläkare, Kristianstad.

”Projekt med syfte att öka vårdpersonals eller allmänhetens kunskaper om blås/tarmproblem hos barn och ungdomar”.

Beviljade medel: SEK 10 000


2020

Peter Wide, överläkare, barnkliniken, US Linköping.

”Uroterapi och Transkutan Posterior Tibialis Nerv Stimulering (TPTNS) vid idiopatisk urininkontinens hos barn”.

Beviljade medel: SEK 20 000


Anna Leijon, ST läkare, allm med, Falun.

”Tarm- och blåsfunktion hos 4-åringar – en tvärsnittsstudie (BABIS-4)”.

Beviljade medel: SEK 10 000


Malin Borgström, urotarmterapeut, barnkliniken, Falun

”Rätt behandling till rätt barn – behandlingsstrategier vid enures”.

Beviljade medel: SEK 10 000


Terese Nilsson, ST läk, allm med, Falun

”BABITT-studien (Bowel And Bladder function in Infant Toilet Training)”.

Beviljade medel: SEK 10 000