Svenska Enuresakademiens historia


Befattningshavare  i SEA sedan starten 1993

 

Preses –  ordförande (president) för  SEA 


                         

 

Sekreterare för  SEA

 

Skattmästare  för SEA
Webbmaster för SEA
 

Medlemmar i det första konstituerande mötet i Uppsala November 1993

Göran Läckgren, Kelm Hjälmås, Arne Stenberg, Jan Gierup, Anna Lena Hellström


Det första ordinarie mötet hölls på Trolleholms slott i Maj 1993

Göran Läckgren (Preses), Kelm Hjälmås (ständig sekreterare) , Arne Stenberg ( Skattmästare)

Deltagare:  Anna –Lena Hellström, Ulla Sillén, Sören Wille. Ulla Sillén, Bruno Hägglöf, Torsten Tuvemo, Håkan Westerlund, Bernt Danielsson

 

Namnförslaget att kalla gruppen för Svenska Enuresakademien (SEA) kom från Jan Gierup.  Vi tog ett beslut att efterlikna Svenska Akademien vad gäller antalet medlemmar dvs innehålla 18 invalda medlemmar, som alla hade ett intresse av klinik och forskning kring Enures hos barn och vuxna.

Göran Läckgren 

1993 - 2008

Bruno Hägglöf

2008 - 2014

Tryggve Néveus 

2014 - pågående

Kelm Hjälmås 

1993 - 2002

Sven Matsson

2002-2008

Tryggve Nevéus

2008-2014

Sven Matsson

2015-2018

Peter Wide

2018-pågående

Arne Stenberg

1993-1998

Anna-Lena Hellström

1998-2014

Maria Tunebjer

2014-2022

Sven Matsson

2022-pågående

Jens Larsson

2015-pågående