Preses

Tryggve Neveus

Barnläkare och professor

Njur- och urinvägsenheten

Akademiska Barnsjukhuset

Uppsala

Sekreterare

Peter Wide

Överläkare, med dr

Barn- och ungdomsmedicin

H.K.H Kronprinsessan Viktorias Barn- och ungdomssjukhus, US

Linköping


Göran Läckgren

Barnurolog, professor

Barnkirurgiska kliniken Barnurologiska sektionen

Akademiska barnsjukhuset

Uppsala

Sivert Lindström

Professor

Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Hälsouniversitetet

Linköping

Skattmästare

Sven Mattsson

Barnneurolog, överläkare och docent

H.K.H Kronprincessan Viktorias

Barn- & ungdomssjukhus, US

Linköping

Anna-Lena Hellström

Uroterapeut, sjuksköterska,

Professor emerita

Inst. för vårdvetenskap och hälsa

Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Göteborg

Maria Tunebjer

Leg Sjuksköterska

Medicine doktor

Region Uppsala

Uppsala

Arne Stenberg

Docent

Institutionen för barn och kvinnors hälsa

Uppsala Universitet

Uppsala

Carl-Johan Boraxbekk

Hjärnforskare

Professor i neurologi

Köpenhamns Universitet

Lars Engstrand

Professor/överläkare

Karolinska Institutet,

Karolinska Universitetslaboratoriet

Stockholm

MaiBritt Giacobini

Överläkare, Med Dr

Barn och ungdomspsykiatri, Klinisk Genetik

PRIMA Botkyrka, Karolinska Institutet

Stockholm​

Malin Borgström

Uro-tarmterapeut, barnsjuksköterska

Doktorand vid Uppsala Universitet

Barn och ungdomsmedicinska mottagningen i Falun, Dalarna

Ralph Peeker
Professor, överläkare
Verksamhet Urologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Maria Herthelius

Barnnefrolog. Docent

Astrid Lindgrens barnsjukhus

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Stockholm

Hedersledamot

Jens Peter Nörgaard

Barnurolog.

Professor i Urologi vid:

Århus Universitet, Danmark

Chair for dr Frederik Paulsen chair University of Ghent, Belgium


Webansvarig

Jens Larsson

Uroterapeut, barnsjuksköterska

Uroterapimottagningen

Barnkirurgiska Kliniken

Skånes Universitetssjukhus

Lund

Therése Saksø

Barnläkare

Nationell skolöverläkare för AcadeMedias grundskolor.

Kristianstad

Jenny Nyström

Professor i fysiologi

Prefekt

Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi

Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet

Göteborg

Gunilla Flankegård

Uro- tarmterapeut, Sjuksköterska

Doktorand vid Linköpings Universitet

Barn och ungdomsmottagningen, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Norrköping

Adjungerad ledamot

Sören Rittig

Överläkare, med dr Börneafdelning

Århus Universitetssjukhus, Skejby, Danmark

Tidigare medlemmar av Svenska Enuresakademien

Anders Arnér

Anna Bjerre

Lars Malmberg

Gunilla Gladh Mattsson

Bruno Hägglöf

Erik Persson

Ulf Jodal

Eje Hansson

Torsten Tuvemo

Kelm Hjälmås

Jan Gierup

Søren Wille


Håkan Westerlund

Bernt Danielsson

Kjell Tullus

Viking Månsson

Ulla Sillén

Sonja Kruse

Gundela Holmdahl

Hans Smedje

Damien Brackman

Annika Lindgren