Preses

Tryggve Neveus

Barnläkare och docent

Njur- och urinvägsenheten

Akademiska Barnsjukhuset

Uppsala

Sekreterare

Sven Mattsson

Barnneurolog, överläkare och docent

H.K.H Kronprincessan Viktorias

Barn- & ungdomssjukhus, US

Linköping

Göran Läckgren

Barnurolog, professor

Barnkirurgiska kliniken Barnurologiska sektionen

Akademiska barnsjukhuset

Uppsala

Sivert Lindström

Professor

Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Hälsouniversitetet

Linköping

Maria Herthelius

Barnnefrolog. Docent

Astrid Lindgrens barnsjukhus

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Stockholm

Peter Wide

Överläkare

Barn- och ungdomsmedicin

H.K.H Kronprinsessan Viktorias Barn- och ungdomssjukhus, US

Linköping


Carl-Johan Boraxbekk

Hjärnforskare

Professor

Umeå Universitet, Umeå

Danish Research Center for Magnetic Resonance, Copenhagen University Hospital Hvidovre

Köpenhamn

Skattmästare

Maria Cederblad-Tunebjer

Leg Sjuksköterska

Medicine doktor

Akademiska Sjukhuset

Uppsala

Anna-Lena Hellström

Uroterapeut, sjuksköterska,

Professor emerita

Inst. för vårdvetenskap och hälsa

Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Göteborg

Lars Malmberg

Urolog, med dr

Urologiska kliniken

Skånes universitetssjukhus

Lund

Arne Stenberg

Docent

Institutionen för barn och kvinnors hälsa

Uppsala Universitet

Uppsala

Anders Arner

Professor emeritus

Forskare Avd. för Thoraxkirurgi

Lunds Universitet

Lund

Webansvarig

Jens Larsson

Uroterapeut, barnsjuksköterska

Barn- & ungdomsklinken

Centralsjukhuset

Kristianstad

Therése Saksø

Barnläkare

Nationell skolöverläkare för AcadeMedias grundskolor.

Kristianstad

Lars Engstrand

Professor/överläkare

Karolinska Institutet,

Karolinska Universitetslaboratoriet

Stockholm

Hedersledamot

Jens Peter Nörgaard

Barnurolog.

Professor i Urologi vid:

Århus Universitet, Danmark

Chair for dr Frederik Paulsen chair University of Ghent, Belgium


Adjungerad ledamot

Anna Bjerre

Överläkare, med dr

Pediatrisk nefrologi

Oslo Universitetssjukhus HF

Rikshospitalet

Oslo, Norge

Adjungerad ledamot

Sören Rittig

Överläkare, med dr Börneafdelning

Århus Universitetssjukhus, Skejby, Danmark

Tidigare medlemmar av Svenska Enuresakademien

Gunilla Gladh Mattsson

Bruno Hägglöf

Erik Persson

Ulf Jodal

Eje Hansson

Torsten Tuvemo

Kelm Hjälmås

Jan Gierup

Søren Wille

Håkan Westerlund

Bernt Danielsson

Kjell Tullus

Viking Månsson

Ulla Sillén

Sonja Kruse

Gundela Holmdahl

Hans Smedje

Damien Brackman

Annika Lindgren