Ledamöter

Preses
Tryggve Nevéus
Barnläkare, docent
Njur- och urinvägsenheten
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala


Skattmästare
Anna-Lena Hellström
Uroterapeut, sjuksköterska, professor
Uroterapiavdelningen
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Göteborgs universitet, Göteborg


Sekreterare
Sven Mattsson
Barnneurolog, överläkare, docent
Barn- och ungdomssjukhuset
Universitetssjukhuset, Linköping


Bruno Hägglöf
Barnpsykiater, barnläkare, professor
Barn- och ungdomspsykiatri
Umeå universitet, Umeå


Lars Malmberg
Urolog, med dr
Urologiska kliniken
Skånes universitetssjukhus, Lund


Gunilla Glad Mattsson
Uroterapeut, sjuksköterska, med dr, universitetslektor
Barn- och ungdomskliniken
Universitetssjukhuset, Linköping


Göran Läckgren
Barnurolog, professor
Barnkirurgiska kliniken, barnurologiska sektionen
Akademiska barnsjukhuset, Uppsala


Maria Herthelius
Barnläkare, med dr
Nefrosektionen, Barnens sjukhus,
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge


Sivert Lindström
Professor
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Hälsouniversitetet, Linköping


Erik Persson
Urolog, professor
Avdelningen för fysiologi, Institutionen för medicinsk cellbiologi
Uppsala Universitet


Arne Stenberg
Barnurolog, docent
Verksamhetschef vid barnkirurgiska kliniken,
Akademiska barnsjukhuset, Uppsala


Anders Arner
Professor
Avd för fysiologi och farmakologi
Karolinska Institutet, Stockholm


Maria Cederblad
Sjuksköterska, medicine doktor
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet
och Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.Jens Larsson
Uroterapeut/barnsjuksköterska
Barn- & ungdomsklinken
Centralsjukhuset Kristianstad


Adjungerad ledamot
Sören Rittig
Överläkare, med dr
Börneafdelning,
Århus Universitetssjukhus, Skejby, Danmark


Adjungerad ledamot
Damien Brackman
Överläkare, med dr
Barneklinikken
Haukelands Universitetssykehus, Bergen, Norge


Hedersledamot
Jens Peter Nørgaard
Barnurolog, adj professor
Urologikliniken
Universitetssjukhuset, Lund- - -