Svenska Enuresakademin

Swedish Enuresis Academy

Preses

Tryggve Neveus

Barnläkare och docent

Njur- och urinvägsenheten

Akademiska Barnsjukhuset

Uppsala

Sekreterare

Sven Mattsson

Barnneurolog, överläkare och docent

Barn- & ungdomssjukhuset

Universitetssjukhuset

Linköping

Bruno Hägglöf

Barnpsykiater, barnläkare, professor

Barn- och ungdomspsykiatri

Umeå universitet

Umeå

Gunilla Glad Mattsson

Uroterapeut, sjuksköterska, med dr universitetslektor

Barn- och ungdomskliniken

Universitetssjukhuset

Linköping

Göran Läckgren

Barnurolog, professor

Barnkirurgiska kliniken barnurologiska sektionen

Akademiska barnsjukhuset

Uppsala

Sivert Lindström

Professor

Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Hälsouniversitetet

Linköping

Maria Herthelius

Barnläkare, med dr

Nefrosektionen, Barnens sjukhus,

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Stockholm

Skattmästare

Maria Cederblad

Sjuksköterska och medicine doktor

Institutionen för folkhälso- & vårdvetenskap

Uppsala Universitet

Akademiska Barnsjukhuset

Uppsala

Anna-Lena Hellström

Uroterapeut, sjuksköterska, professor

Uroterapiavdelningen

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Göteborgs universitet

Göteborg

Lars Malmberg

Urolog, med dr

Urologiska kliniken

Skånes universitetssjukhus

Lund

Arne Stenberg

Barnurolog, docent

Verksamhetschef vid barnkirurgiska kliniken

Akademiska barnsjukhuset

Uppsala

Erik Persson

Urolog, professor

Avdelningen för fysiologi

Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala Universitet

Uppsala

Anders Arner

Professor

Avd för fysiologi och farmakologi

Karolinska Institutet

Stockholm

Webansvarig

Jens Larsson

Uroterapeut, barnsjuksköterska

Barn- & ungdomsklinken

Centralsjukhuset

Kristianstad

Anna Bjerre

Överläkare, med dr

Pediatrisk nefrologi

Oslo Universitetssjukhus HF

Rikshospitalet

Oslo, Norge

Hedersledamot

Jens Peter Nörgaard

Barnurolog, adj professor

Urologikliniken

Universitetssjukhuset

Lund

Adjungerad ledamot

Sören Rittig

Överläkare, med dr Börneafdelning

Århus Universitetssjukhus, Skejby, Danmark

Tidigare medlemmar av Svenska Enuresakademin

Ulf Jodal

Eje Hansson

Torsten Tuvemo

Kelm Hjälmås

Jan Gierup

Søren Wille

Håkan Westerlund

Bernt Danielsson

Kjell Tullus

Viking Månsson

Ulla Sillén

Sonja Kruse

Gundela Holmdahl

Hans Smedje

Damien Brackman

Annika Lindgren