Kontakt

SEA bistår gärna med råd och synpunkter till läkare och annan sjukvårdspersonal, beslutsfattare, journalister och andra som i sin verksamhet berörs av frågor kring enures och inkontinens hos barn och ungdomar.

Frågor kan lämpligen ställas via överläkare Sven Mattsson, epost sven.mattsson@regionostergotland.se, som antingen svarar själv eller för frågan vidare till någon annan av SEAs ledamöter.

Vi beklagar att ledamöterna i SEA dock inte själva har möjlighet att besvara enskilda familjers frågor kring enures/inkontinens (som ju drabbar 5-10 % av alla lågstadiebarn!). Er hänvisar vi istället till de olika informationsbladen under fliken "Hur får jag hjälp?" här ovan.