Show this page in English

Svenska Enuresakademien

Swedish Enuresis Academy


SEA bistår gärna med råd och synpunkter till läkare och annan sjukvårdspersonal, beslutsfattare, journalister och andra som i sin verksamhet berörs av frågor kring enures och inkontinens hos barn och ungdomar.


 Frågor kan lämpligen ställas via formuläret nedan till enuresakademins sekreterare, överläkare Sven Mattsson, som antingen svarar själv eller för frågan vidare till någon annan av SEAs ledamöter.


 Vi beklagar att ledamöterna i SEA dock inte själva har möjlighet att besvara enskilda familjers frågor kring enures/inkontinens (som ju drabbar 5-10 % av alla lågstadiebarn!). Er hänvisar vi istället till de olika informationsbladen under fliken "Informationsblad" här ovan.