Show this page in English

Svenska Enuresakademien

Swedish Enuresis AcademyBarn och ungdomar som kissar på sig och som har blivit stora nog att uppleva detta som ett problem är i regel kring 6 års ålder och bör få hjälp. Den tidigare så vanliga attityden att "vänta så ska du se att det växer bort!" är inte längre försvarbar gentemot dessa barn.


 Den instans som i första hand ska kunna hjälpa barnen är primärvården eller (för barn i skolåldern) skolhälsovården. Vårdcentralen eller skolsköterskan/skolläkaren är alltså de som du i första hand ska kontakta, När husläkarna på vårdcentralen eller skolsköterskan/skolläkaren inte lyckas komma till rätta med problemet kommer du att remitteras vidare till närmaste barnmottagning.


 Om det skulle vara så illa att du sökt hjälp i primärvården eller skolhälsovården men mötts av oförstående eller ovan nämnda "vänta och se"-attityd, kan du själv söka hjälp vid barnmottagningen, som ofta men inte alltid är förlagd till närmaste sjukhus. Du får gärna hänvisa din läkare/sköterska till någon av oss om de har frågor.


Genom att klicka här nedanför kan du få informationsblad om vanliga problem relaterade till urinblåsans funktion.

För allmänheten:

För vårdpersonal:

Ämne

Svenska

Engelska

Arabiska

Somaliska

rstoppning


Kissråd


Daginkontinens


Enures


Larmbehandling mot enures

Desmopressin mot enures

Blåsan och själen

Kissråd svenska
Daginkontinens svenska
Enures svenska
Larmbehandling svenska
Desmopressin svenska
Förstoppning svenska
Förstoppning arabiska
Kissråd engelska
Daginkontinens engelska
Enures engelska
larmbehandling engelska
Desmopressin engelska
Själen engelska
Förstoppning somaliska
Kissråd somaliska
Daginkontinens somaliska
Enures somaliska
Larmbehandling somaliska
Desmopressin somaliska
Själen somaliska
Förstoppning arabiska
Kissråd arabiska
Daginkontinens arabiska
Enures arabiska
Larmbehandling arabiska
Desmopressin arabiska
Själen arabiska
Själen svenska