Hur få hjälp?

Barn och ungdomar som kissar på sig och som har blivit stora nog att uppleva detta som ett problem är i regel kring 6 års ålder och bör få hjälp. Den tidigare så vanliga attityden att "vänta så ska du se att det växer bort!" är inte längre försvarbar gentemot dessa barn.

Den instans som i första hand ska kunna hjälpa barnen är primärvården eller (för barn i skolåldern) skolhälsovården. Vårdcentralen eller skolsköterskan/skolläkaren är alltså de som du i första hand ska kontakta, När husläkarna på vårdcentralen eller skolsköterskan/skolläkaren inte lyckas komma till rätta med problemet kommer du att remitteras vidare till närmaste barnmottagning.

Om det skulle vara så illa att du sökt hjälp i primärvården eller skolhälsovården men mötts av oförstående eller ovan nämnda "vänta och se"-attityd, kan du själv söka hjälp vid barnmottagningen, som ofta men inte alltid är förlagd till närmaste sjukhus. Du får gärna hänvisa din läkare/sköterska till någon av oss om de har frågor.

Genom att klicka här nedanför kan du få informationsblad om vanliga problem relaterade till urinblåsans funktion.

En del av dokumenten vänder sig till hälso- och sjukvårdpersonal.

Daginkontinens, utred o behandl - för personal

Förstoppning, utred o behandl - för personal

Barn och förstoppning 2014

Blåsan och själen

Daginkontinens

Läkemedel mot enures

Sängvätning

Förstoppning

Kissråd

Larmbehandling mot enures

Artikel om enures i Läkartidningen 2013

Pott-träning SEA

Utredningsgång enures