Förstasidan

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA ENURESAKADEMIENS HEMSIDA!!!!

Svenska Enuresakademien (SEA) är en expertsammanslutning för frågor som rör nattväta (enures) och andra problem kring kontinens och urinvägar hos barn och ungdomar. Sedan akademien grundades år 1993 har den givit upphov till många forsknings- och utbildningsprojekt samt fått efterföljare i flera andra länder.
Via denna webbsajt kan du ta reda på vilka vi är, vad vi gör och hur du kan få kontakt med oss. Du kan också få informationsmaterial om enures och andra problem med barns och ungdomars urinvägar samt råd om hur man söker hjälp.

OBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOB

Svenska Enuresakademien inbjuder i höst till en heltäckande kurs om

SÄNGVÄTNING, INKONTINENS OCH TARMSTÖRNINGAR hos barn och ungdomar

Vad handlar kursen om?
Sängvätning (enures), dagtida urininkontinens och tarmfunktionsstörningar är vanliga
men ofta missförstådda eller förbisedda problem som orsakar stort lidande bland barn
och ungdomar. Uppemot vart tionde barn i lågstadieåldern (och inte så få tonåringar
eller unga vuxna) är drabbade och de får ofta ingen eller felaktig behandling. Det finns
fortfarande tioåringar med sängvätning som i stället för behandling får höra av sin doktor
att “det växer nog bort ska du se”, eller föräldrar som möts av antydningar att deras
barns inkontinens beror på att de misslyckats i sin föräldraroll.
Inom barnsjukvården vet de flesta numera den ungefärliga bakgrunden till barnens
blås- och tarmproblem, och kan sätta igång adekvat förstahandsbehandling. Men all
kunskap behöver både förnyas och upprepas. Alla sängvätande barn blir inte hjälpta
av enureslarmet eller desmopressin, och alla daginkontinenta barn blir inte torra
av förbättrade kissrutiner.
Vad gör vi med dessa barn? Hur kan uroterapin skärpas?
Vilken roll har antikolinergika och andra läkemedel? Hur hanterar vi kopplingen mellan
blås- och tarmrubbningar? Och hur möter vi utmaningen med barn som samtidigt har
neuropsykiatriska diagnoser?
Men det finns också andra problem. Föräldrar med ökande krav på sig själva
och omgivningen söker hjälp för sina fyraåriga barn som inte kunnat bli av med
nattblöjan. Det råder oenighet om vad som är normalt och onormalt i barns blås- och
tarmutveckling. Och floden av internetsajter med motstridiga och ibland rent felaktiga
råd gör både familjer och sjukvårdspersonal villrådiga.
Uppmuntrade av de mycket goda omdömena och succén av våra tidigare kurser,
senast 2015, ger vi ånyo en kurs med samma målgrupp och likartat syfte där de här
frågorna, och många fler, kommer att bemötas, diskuteras och förhoppningsvis besvaras,
torsdagen den 29 september, 2016, Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg.
Föreläsarna representerar den främsta nationella (och inte sällan internationella)
expertisen inom området. Förutom föreläsningar (se bifogat program) kommer det att
ges tid för diskussioner och frågor. Målgruppen är barnläkare, distrikts- och skolläkare,
barnsjuksköterskor, liksom sjuksköterskor inom primärvård, uroterapeuter, BVC och
skolhälsovård och andra som kommer i kontakt med den här typen av problem.

Fullständig information om höstens kurs och länk till anmälan finns på http://ferring.se/doktor/utbildning
Datum: 29 sept, 2016, sista anmälningsdag 17 juni.
Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24,
Göteborg. Kostnad: 2995:- ex moms.